Školenia

Školenie Klasické 1D mihalnice

Ako prebieha školenie

Každé školenie je individuálne, čiže ste na školení vždy sama. Školenie sa skladá z teoretickej
a praktickej časti. Teoretická časť cca 2-3 hodiny, prestávka na občerstvenie/obed, 4-5 hodín
praktická časť. Na školenie je potrebné si zabezpečiť modelku (až na praktickú časť),
v prípade, že si modelku zabezpečiť neviete, zabezpečím Vám ju po dohode ja.

Čo všetko sa na školení dozviete

Obsah školenia je nasledovný: hygiena a bezpečnosť pri práci, všetky pomôcky potrebné
k aplikácii umelých mihalníc krok po kroku, informovaný súhlas pred aplikáciou,
kontraindikácie, spôsob aplikácie – príprava zákazníčky + samotná aplikácia, starostlivosť
o umelé mihalnice (dostanete vzor), odstránenie umelých mihalníc, iné spôsoby aplikácie,
stylingy pri lepení, problémy, ktoré môžu nastať + ich riešenie
+ zodpovedanie vašich otázok.

Čo je potrebné si priniesť so sebou na školenie

Na školenie si vezmite iba pohodlné oblečenie a dobrú náladu, všetko potrebné zabezpečím
ja (vrátene písacích potrieb). Materiál použitý počas školenia je zahrnutý v cene.

Čo obdržíte po skončení školenia

Po skončení školenia obdržíte certifikát. Školenie je neakreditované, doplnkové.

Trvanie školenia

Trvanie školenia je od 6 do 8 hodín.

Cena za školenie

Cena za školenie je 190eur.

Po školení ma môžete kedykoľvek kontaktovať a rada Vám s čímkoľvek poradím
a zodpoviem vaše prípadné otázky.

Školenie Lash lifting & botox

Ako prebieha školenie

Každé školenie je individuálne, čiže ste na školení vždy sama. Školenie sa skladá z teoretickej
a praktickej časti. Teoretická časť cca 1-1,5 hodiny, prestávka na občerstvenie, 2-3 hodín
praktická časť. Na školenie je potrebné si zabezpečiť modelku (až na praktickú časť),
v prípade, že si modelku zabezpečiť neviete, zabezpečím Vám ju po dohode ja.

Čo všetko sa na školení dozviete

Obsah školenia je nasledovný: hygiena a bezpečnosť pri práci, všetky pomôcky potrebné
k úkonu krok po kroku, informovaný súhlas pred úkonom, kontraindikácie, príprava
zákazníčky + postup celého úkonu, problémy, ktoré môžu nastať + ich riešenie
+ zodpovedanie vašich otázok.

Čo je potrebné si priniesť so sebou na školenie

Na školenie si vezmite iba pohodlné oblečenie a dobrú náladu, všetko potrebné zabezpečím
ja (vrátene písacích potrieb). Materiál použitý počas školenia je zahrnutý v cene.

Čo obdržíte po skončení školenia

Po skončení školenia obdržíte certifikát. Školenie je neakreditované, doplnkové.

Trvanie školenia

Trvanie školenia je od 4 do 5 hodín.

Cena za školenie

Cena za školenie je 150 eur.

Po školení ma môžete kedykoľvek kontaktovať a rada Vám s čímkoľvek poradím
a zodpoviem vaše prípadné otázky.